lewy trójkąt prawy trójkąt
Wiele poziomów komunikacji
lewy trójkąt prawy trójkąt

Dojazd samochodem

Dojazd do starego dworca Fabrycznego odbywał się od strony ul. Kilińskiego, przy której znajdował się parking. Pasażerowie autobusów natomiast dojeżdżali ulicami Składową i Knychalskiego do placu Sałacińskiego. Wraz z przebudową dworca zmieniono układ komunikacyjny wokół niego. Zbudowano nowe ulice i wielopoziomowy węzeł drogowy.

Zmotoryzowani do dworca dojadą dwiema nowymi drogami, które łączą się ze sobą przy wejściu do obiektu od strony wschodniej, czyli od strony Widzewa.

- pierwsza z ulic to Nowotargowa - jest przedłużeniem ul. Uniwersyteckiej. Kierowcy przejadą nią między ulicami Narutowicza i Tuwima.

- druga z dróg to Nowowęglowa, która prowadzi do dworca od strony wschodniej (przebiega tak, jak dawniej przebiegały tory kolejowe prowadzące do dworca). Wjedziemy na nią z ul. Wierzbowej, która także została przebudowana.

Obie trasy są drogami z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu na każdej. Z obu dróg kierowcy zjadą na podziemne parkingi i parkingi kiss and ride osobnymi zjazdami. Górne drogi są przede wszystkim trasami przejazdowymi, natomiast pod nimi znajdują się drogi i dwa ronda rozprowadzające ruch do docelowych miejsca.

Dla poprawy płynności ruchu oraz bezpieczeństwa węzeł drogowy zaprojektowano tak, aby autobusy na podziemny dworzec dostawały się innymi jezdniami niż auta osobowe dojeżdżające na parkingi.

Najbliżej wejścia do dworca na poziomie 8 metrów pod ziemią znajduję się postój taxi oraz parking kiss and ride - takie rozwiązania funkcjonują przy lotniskach.

Wzdłuż całego dworca od ul. Kilińskiego do ul. Nowotargowej przebiega ulica nazywana Nowoskładową. Będzie to droga z przeznaczeniem głównie dla komunikacji zbiorowej.

Wokół dworca przebudowano takie ulice jak: Narutowicza, Kilińskiego, POW, Tramwajowa, Składowa. Trwają jeszcze prace na ulicach: Knychalskiego, Składowej (od POW do Narutowicza), Węglowej oraz Lindleya.

 

Pliki do pobrania

- Układ komunikacyjny nowego dworca Łódź Fabryczna